ปอมท.ร่วมกับ เครือข่าย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องการขอให้กลับมาเปิด ปิด เทรอมแบบเดิม วันที่ 5

Photos post date: 26 ก.ย. 2560

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)