การประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 6/2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร วันที่ 23-25 มิถุนายน พ

Photos post date: 28 มิ.ย. 2560

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)