การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 25-27 มีนาคม

Photos post date: 30 พ.ค. 2559

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)