การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 26-28 กุมภาพันธ์ 2559

Photos post date: 30 พ.ค. 2559

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)